Co to jest service desk? Definicja, zarobki, oferta outsourcingu

Współczesny świat biznesu jest nieodłącznie związany z technologią, co sprawia, że rola service desk staje się coraz bardziej istotna. W artykule „Co to jest Service Desk? Definicja, zarobki, oferta outsourcingu” zgłębimy znaczenie, funkcje i korzyści płynące z posiadania dedykowanego zespołu Service Desk w organizacji.

Zaczniemy od definicji Service Desk – co to dokładnie jest, jakie role i funkcje pełni w organizacji i jak różni się od tradycyjnego wsparcia technicznego. Następnie, przyjrzymy się aspektowi zarobków osób pracujących na stanowiskach związanych z Service Desk, biorąc pod uwagę różne poziomy doświadczenia i specjalizacji.

W końcówce artykułu skupimy się na ofercie outsourcingu Service Desk, omówimy jego zalety i potencjalne wyzwania, jak również to, w jaki sposób może to przyczynić się do poprawy efektywności i redukcji kosztów w firmach różnej wielkości. Czy outsourcing Service Desk jest rozwiązaniem przyszłościowym? Poznajmy odpowiedź na to i wiele innych pytań w naszym szczegółowym artykule.

Service desk – co to takiego? Definicja

Service Desk to specjalistyczny zespół lub dział w organizacji, który pełni funkcję pierwszego punktu kontaktu między użytkownikami końcowymi a firmą w kwestiach związanych z usługami IT. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie szybkiego i efektywnego rozwiązywania problemów oraz zarządzanie zapytaniami związanymi z technologią informacyjną.

Definicja Service Desk obejmuje nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów technicznych użytkowników, ale także wsparcie w zarządzaniu różnymi aspektami usług IT, takimi jak zarządzanie zmianami, aktualizacje oprogramowania, zarządzanie dostępem i bezpieczeństwem. Service Desk może również pełnić rolę centrum informacyjnego, udzielając porad i wskazówek dotyczących najlepszych praktyk związanych z wykorzystaniem technologii w organizacji.

W przeciwieństwie do tradycyjnego helpdesku, który często skupia się na szybkim rozwiązywaniu pojedynczych problemów, Service Desk ma bardziej strategiczne podejście, koncentrując się na długoterminowej jakości usług i zadowoleniu użytkowników. Może być zarządzany wewnętrznie przez organizację lub outsourcingowany do zewnętrznego dostawcy.

Czytaj więcej:  Praca w IT – jak wygląda ścieżka kariery .NET developera?

Dowiedz się więcej na temat funkcjonowania helpdesku IT odwiedzając stronę: https://kompaniainformatyczna.pl/co-to-jest-helpdesk-it/.

Service desk — ile wynoszą zarobki pracowników. Jaki to koszt dla pracodawcy?

Zarobki pracowników Service Desk mogą się znacząco różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, doświadczenie, specjalizacja techniczna, wielkość i branża pracodawcy oraz zakres odpowiedzialności.

Poziom doświadczenia: Pracownicy na początkowym etapie kariery zazwyczaj zarabiają mniej niż ich bardziej doświadczeni koledzy. Na przykład, początkujący analityk Service Desk w Polsce może zarabiać w granicach 4,000-7,000 PLN miesięcznie brutto, podczas gdy doświadczeni specjaliści mogą osiągać 8,000 PLN lub więcej miesięcznie brutto.

Lokalizacja: Zarobki mogą również różnić się w zależności od regionu lub kraju. W niektórych dużych miastach, gdzie koszty życia są wyższe, zarobki mogą być odpowiednio wyższe.

Specjalizacja i umiejętności: Pracownicy z zaawansowanymi umiejętnościami technicznymi lub specjalizacjami, takimi jak zarządzanie bazami danych, wsparcie w chmurze lub bezpieczeństwo sieci, mogą oczekiwać wyższych zarobków.

Rozmiar i branża pracodawcy: Większe firmy lub te działające w sektorach intensywnie korzystających z technologii, takich jak finanse czy IT, mogą oferować wyższe wynagrodzenia.

Dla pracodawców, koszt zatrudnienia pracownika Service Desk obejmuje nie tylko pensję, ale także dodatkowe koszty, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia (np. ubezpieczenie zdrowotne, plany emerytalne), koszty szkolenia i rozwoju, a także potencjalne koszty związane z rekrutacją i zatrzymaniem talentów.

Outsourcing funkcji Service Desk może być alternatywą dla bezpośredniego zatrudnienia pracowników, co często postrzega się jako sposób na redukcję kosztów. Firmy outsourcingowe mogą oferować elastyczne modele cenowe, takie jak opłaty miesięczne lub opłaty za zgłoszenie, co pozwala na lepsze dostosowanie kosztów do rzeczywistego zapotrzebowania na usługi.

Zapoznaj się z ofertą firmy, która specjalizuje się w outsourcing IT od lat: https://kompaniainformatyczna.pl/obsluga-firm/obsluga-informatyczna/obsluga-informatyczna-firm-outsourcing-it/

Service desk a help desk

Service Desk i Help Desk to dwa pojęcia często używane zamiennie, jednak istnieją między nimi istotne różnice w zakresie zakresu obowiązków, celów i sposobu działania.

Czytaj więcej:  Doradztwo i outsourcing w IT - czym się kierować przy doborze partnera biznesowego?

Help Desk:

 • Cel: Głównym celem Help Desk jest zapewnienie natychmiastowej pomocy użytkownikom końcowym w rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych.
 • Zakres: Skupia się głównie na rozwiązywaniu konkretnych, często powtarzających się problemów technicznych, takich jak problemy z hasłami, błędy oprogramowania czy awarie sprzętu.
 • Reaktywny charakter: Help Desk działa na zasadzie reakcji na zgłoszone problemy, koncentrując się na szybkim przywróceniu normalnej pracy.
 • Pomoc krótkoterminowa: Zwykle skupia się na szybkim rozwiązywaniu pojedynczych incydentów.

Service Desk:

 • Cel: Service Desk ma za zadanie zapewnić wszechstronne wsparcie IT, które jest zgodne z celami biznesowymi organizacji.
 • Zakres: Obejmuje zarządzanie zgłoszeniami, obsługę zapytań, zarządzanie incydentami i problemami, zarządzanie zmianami oraz dostarczanie wsparcia w zakresie różnych usług IT.
 • Proaktywny charakter: Oprócz reagowania na bieżące problemy, Service Desk może inicjować zmiany i udoskonalenia mające na celu poprawę ogólnej jakości usług IT.
 • Wsparcie długoterminowe: Skupia się na zarządzaniu relacjami z użytkownikami i ciągłym doskonaleniu usług IT w organizacji.

Podsumowując, Help Desk jest bardziej skoncentrowany na szybkim rozwiązywaniu pojedynczych problemów technicznych, podczas gdy Service Desk zapewnia bardziej kompleksowe i strategiczne wsparcie IT, które jest zintegrowane z celami i potrzebami biznesowymi organizacji. 

Najczęstsze pytania użytkowników:

Czym się zajmuje service desk?

Service Desk zajmuje się wsparciem IT w organizacji, w zakresie:

 • Zarządzanie incydentami: Rozwiązywanie nagłych problemów technicznych użytkowników.
 • Zarządzanie zapytaniami: Udzielanie odpowiedzi na pytania użytkowników dotyczące technologii.
 • Zarządzanie problemami: Identyfikacja i rozwiązywanie przewlekłych problemów IT.
 • Zarządzanie zmianami: Wdrażanie zmian w systemach IT w sposób kontrolowany.
 • Wsparcie dla procesów biznesowych: Zapewnienie wsparcia dla kluczowych aplikacji biznesowych.
 • Zarządzanie konfiguracją i aktywami: Monitorowanie i zarządzanie sprzętem oraz oprogramowaniem.
 • Zarządzanie poziomem usług (SLA): Utrzymywanie poziomu usług IT zgodnie z umowami.
 • Zarządzanie wiedzą: Tworzenie i utrzymywanie bazy wiedzy dla lepszego rozwiązywania problemów.
 • Komunikacja i raportowanie: Informowanie użytkowników o statusie ich zgłoszeń i tworzenie raportów działalności.
Czytaj więcej:  Najważniejsze trendy w outsourcingu, które będą pojawiać się w 2023

Celem Service Desk jest zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi technologicznej, co ma kluczowe znaczenie dla działania organizacji.

Jak wygląda praca w Service Desk?

Praca w Service Desk jest dynamiczna i wieloaspektowa, wymagająca połączenia umiejętności technicznych, komunikacyjnych i rozwiązywania problemów. Oto kluczowe elementy pracy w takim środowisku:

 • Obsługa zgłoszeń: Przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń od użytkowników poprzez różne kanały, takie jak telefon, e-mail, czy system ticketowy.
 • Diagnozowanie problemów: Szybka diagnoza i rozwiązywanie problemów technicznych, od prostych kwestii po bardziej złożone.
 • Komunikacja z użytkownikami: Utrzymywanie stałej i jasnej komunikacji z użytkownikami odnośnie statusu ich zgłoszeń.
 • Eskalacja i współpraca: Przekazywanie trudniejszych spraw do bardziej specjalistycznych zespołów IT.
 • Aktualizacja wiedzy: Stałe uczenie się i dostosowywanie do nowych technologii i procedur.

Czym zajmuje się pracownik helpdesk?

Pracownik Help Desk zajmuje się:

 • Odbieraniem zgłoszeń: Przyjmowanie problemów technicznych od użytkowników przez różne kanały.
 • Diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów: Szybkie rozwiązywanie podstawowych kwestii IT.
 • Eskalacją zgłoszeń: Przekazywanie trudniejszych problemów do specjalistycznych zespołów IT.
 • Dokumentacją: Rejestracja działań i rozwiązań w systemie ticketowym.
 • Komunikacją z użytkownikami: Informowanie o postępach w rozwiązywaniu problemów.

To stanowisko wymaga umiejętności komunikacyjnych, cierpliwości i znajomości podstaw IT.

Jaki powinien być service desk?

Aby być skutecznym, Service Desk powinien:

 • Być łatwo dostępny: Oferować różne kanały komunikacji dla użytkowników.
 • Mieć wiedzę techniczną: Posiadać umiejętności do rozpoznawania i rozwiązywania problemów IT.
 • Posiadać umiejętności komunikacyjne: Komunikować się jasno i empatycznie z użytkownikami.
 • Działać efektywnie: Szybko reagować na zgłoszenia i minimalizować przestoje.
 • Stosować procesy i procedury: Zapewniać spójność i jakość usług.
 • Zarządzać wiedzą: Utrzymywać aktualną bazę wiedzy do rozwiązywania problemów.
 • Skupiać się na użytkowniku: Dbać o zadowolenie użytkowników i jakość usług.
 • Inwestować w rozwój: Szkolić pracowników zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami technologicznymi.

Taki Service Desk zapewnia ciągłość działania i efektywność operacyjną organizacji.

Wiśniewski Jakub
Wiśniewski Jakub

Interesuję się informatyką od 2005, a pracuję w IT od 2010. Lubię rozwiązywać problemy, a w wolnym czasie biegać po bezdrożach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *