CyberChef: narzędzie do analizy i przetwarzania danych

CyberChef to potężne narzędzie opracowane przez GCHQ (Government Communications Headquarters) w Wielkiej Brytanii. Jego głównym celem jest przetwarzanie różnych rodzajów danych, takich jak tekst, obrazy czy dane binarne, za pomocą szerokiej gamy operacji. W tym artykule przyjrzymy się podstawom CyberChef, jego zaawansowanym funkcjom oraz praktycznym zastosowaniom.

Czym jest CyberChef?

CyberChef to narzędzie, które zostało stworzone z myślą o analitykach, programistach, pentesterach i osobach zajmujących się bezpieczeństwem informatycznym. Dzięki niemu można przetwarzać i analizować dane, niezależnie od ich formatu czy struktury. Narzędzie działa w przeglądarce internetowej i oferuje intuicyjny interfejs oparty na technologii przeciągnij i upuść.

Podstawy CyberChef

CyberChef oferuje intuicyjny interfejs, który pozwala na tworzenie „przepisów” składających się z serii operacji. Przepisy można zapisywać, importować, eksportować i udostępniać innym użytkownikom. Program ma także wersję offline, która umożliwia pracę bez dostępu do Internetu.

Zarządzanie przepisami, zakładkami, zaawansowane opcje oraz wersja offline

Przepisy można tworzyć przeciągając odpowiednie operacje z listy dostępnych funkcji. Zakładki umożliwiają pracę z wieloma przepisami jednocześnie, a zaawansowane opcje pozwalają na dostosowanie działania operacji do indywidualnych potrzeb. Wersja offline CyberChef pozwala na korzystanie z narzędzia w sytuacjach, gdy dostęp do Internetu jest ograniczony.

CyberChef oferuje również możliwość zarządzania przepisami, importowanie i eksportowanie ich do plików JSON. Dzięki temu można łatwo przechowywać i organizować swoje przepisy, a także dzielić się nimi z innymi użytkownikami.

Obsługa różnych formatów danych

CyberChef obsługuje różne formaty danych, takie jak tekst, obrazy, dane binarne czy JSON. Dzięki temu można przetwarzać i analizować dane niezależnie od ich formatu czy struktury.

Zaawansowane funkcje CyberChef

CyberChef oferuje wiele zaawansowanych funkcji, które można wykorzystać do bardziej skomplikowanych zadań. Oto kilka z nich:

Magiczna różdżka, fork, subsection, jump oraz find and replace

  • Magiczna różdżka to funkcja, która pozwala na automatyczne generowanie przepisów na podstawie analizy danych wejściowych. Dzięki temu można zaoszczędzić czas na ręcznym tworzeniu przepisów, a narzędzie samo zaproponuje odpowiednie operacje.
  • Fork umożliwia równoczesne przetwarzanie danych z różnymi operacjami. Dzięki temu można porównać wyniki różnych operacji na tych samych danych wejściowych.
  • Subsection pozwala na wyodrębnienie części danych przed wykonaniem kolejnych operacji. Jest to przydatne, gdy chcemy przetwarzać tylko fragment danych wejściowych.
  • Jump umożliwia przekierowanie danych na inną operację w przepisie. Dzięki temu można tworzyć bardziej skomplikowane przepisy z warunkami i innymi zależnościami.
  • Find and replace to funkcja, która pozwala na wyszukiwanie i zamianę wybranych fraz w danych. Jest to przydatne, gdy chcemy szybko zaktualizować dane wejściowe.

Kompresja i dekompresja danych

CyberChef pozwala na kompresję i dekompresję danych za pomocą różnych algorytmów, takich jak gzip, deflate czy bzip2. Dzięki temu można zmniejszyć rozmiar danych przed ich przesyłaniem lub odzyskiwać oryginalną formę skompresowanych danych.

Hashowanie i funkcje kryptograficzne

CyberChef oferuje szeroki wybór funkcji kryptograficznych, takich jak generowanie skrótów (hashowanie) za pomocą algorytmów MD5, SHA-1, SHA-256 czy SHA-3, szyfrowanie i deszyfrowanie danych za pomocą algorytmów AES, DES, TripleDES czy RSA, czy generowanie i walidacja podpisów cyfrowych.

Konwersja kodowania

Narzędzie pozwala na konwersję danych pomiędzy różnymi kodowaniami, takimi jak Base64, Hexadecimal, URL Encoding, ASCII czy Unicode. Dzięki temu można łatwo przetwarzać dane z różnych źródeł i w różnych formatach.

Analiza sieciowa

CyberChef oferuje narzędzia do przetwarzania adresów IP, maski sieciowej, czy analizy protokołów sieciowych, takich jak DNS, HTTP czy FTP. Dzięki temu można szybko analizować dane sieciowe i wykrywać ewentualne problemy czy zagrożenia.

Przykłady zastosowań CyberChef

Oto kilka praktycznych zastosowań CyberChef, które pokazują, jak można wykorzystać narzędzie w codziennej pracy:

Czytaj więcej:  Jaki język programowania do tworzenia gier komputerowych wybrać?

Dekodowanie UUID v1

Za pomocą CyberChef można z łatwością zdekodować UUID v1 (Universal Unique Identifier). Wystarczy zaimportować odpowiedni przepis, a narzędzie przeprowadzi wszystkie niezbędne operacje, aby uzyskać wynik.

Analiza danych z plików logów

CyberChef może pomóc w analizie danych z plików logów, takich jak logi serwerów, aplikacji czy systemów. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak filtrowanie, sortowanie, grupowanie czy ekstrakcja danych, można szybko identyfikować problemy, anomalie czy podejrzane działania.

Bezpieczeństwo sieci i analiza malware

Dla osób zajmujących się bezpieczeństwem sieciowym, CyberChef może być nieocenionym narzędziem. Pozwala na analizę różnych rodzajów danych, takich jak pliki binarne, skrypty czy dane sieciowe, w celu identyfikacji zagrożeń, jak malware, wirusy czy ataki hakerskie.

Przetwarzanie i analiza obrazów

CyberChef pozwala również na pracę z obrazami, takimi jak formaty JPEG, PNG czy GIF. Można przetwarzać obrazy, konwertować je między różnymi formatami, a także analizować metadane zawarte w plikach. Dzięki temu można uzyskać informacje na temat źródła obrazu, parametrów kamery czy lokalizacji, w której zdjęcie zostało wykonane.

Tworzenie memów

Dzięki obsłudze obrazów, CyberChef może być również używane do tworzenia memów. Można dodawać tekst do obrazów, zmieniać czcionki, kolory czy efekty, a także manipulować samym obrazem, np. zmieniając jego rozmiar czy kontrast.

1. From Base64

CyberChef pozwala na łatwe dekodowanie danych zakodowanych w formacie Base64. Funkcja „From Base64” umożliwia szybkie przekształcenie zakodowanych danych z powrotem do postaci tekstowej lub binarnej.

2. Funkcja Magic

Funkcja „Magic” w CyberChef pozwala na automatyczne rozpoznawanie i dekodowanie różnych formatów danych. Działa na zasadzie próbowania różnych operacji i wyświetlenia tych, które dają sensowne wyniki. Pozwala to na szybkie odkrywanie sposobów przetwarzania danych bez konieczności ręcznego testowania wszystkich możliwości.

3. Magiczna różdżka

„Magiczna różdżka” to specjalna funkcja w CyberChef, która pozwala na automatyczne generowanie przepisów na podstawie podanych danych wejściowych i wyjściowych. CyberChef analizuje różnice między danymi wejściowymi a wyjściowymi, a następnie generuje przepis, który można zastosować do przekształcenia danych wejściowych w dane wyjściowe.

4. Fork

Funkcja „Fork” pozwala na równoczesne przetwarzanie danych wejściowych za pomocą różnych operacji. Dzięki temu można porównać wyniki różnych operacji na tych samych danych wejściowych, a także przetwarzać dane wejściowe w różnych wariantach w ramach jednego przepisu.

5. Tokeny JWT

CyberChef może być wykorzystywane do analizy tokenów JWT (JSON Web Tokens), które są powszechnie używane w systemach uwierzytelniania i autoryzacji. Narzędzie pozwala na dekodowanie zawartości tokenów, analizowanie ich struktury i walidację podpisów.

6. Subsection

Funkcja „Subsection” pozwala na wyodrębnienie części danych przed wykonaniem kolejnych operacji. Jest to przydatne, gdy chcemy przetwarzać tylko fragment danych wejściowych.

7. Label i jump

Funkcje „Label” i „Jump” umożliwiają tworzenie bardziej skomplikowanych przepisów z warunkami i innymi zależnościami. „Label” pozwala na oznaczenie punktu w przepisie, do którego można się później odwołać, natomiast „Jump” umożliwia przekierowanie danych na inną operację w przepisie.

8. Registers i AES Decrypt

Funkcje „Registers” i „AES Decrypt” pozwalają na szyfrowanie i deszyfrowanie danych za pomocą algorytmu AES. „Registers” umożliwia przechowywanie wartości, takich jak klucze szyfrowania, w rejestrach, które można następnie użyć w innych operacjach. „AES Decrypt” pozwala na deszyfrowanie danych za pomocą podanego klucza i trybu szyfrowania (np. ECB, CBC, CFB, OFB lub CTR).

9. Find / replace

Funkcja „Find / replace” pozwala na wyszukiwanie i zamianę tekstu w danych wejściowych. Działa zarówno na tekście, jak i na danych binarnych. Jest to przydatne narzędzie do modyfikacji danych, naprawiania błędów czy szybkiego przetwarzania informacji.

Czytaj więcej:  Tryb mini i listy odtwarzania w Windows Media Player

10. Losowy wyraz z listy

Funkcja „Losowy wyraz z listy” pozwala na generowanie losowego elementu z podanej listy. Jest to przydatne, gdy chcemy losowo wybrać jedną z opcji lub wprowadzić losowość do naszych przepisów.

11. Czas z UUID v1

Funkcja „Czas z UUID v1” pozwala na wyciągnięcie informacji o czasie z identyfikatorów UUID wersji 1. UUID v1 zawiera informacje o czasie generowania identyfikatora, co może być przydatne w analizie danych lub śledzeniu historii obiektów.

12. Obfuskacja PowerShell

CyberChef może być wykorzystywany do obfuskacji skryptów PowerShell, co może pomóc w ukryciu ich działania przed systemami wykrywania zagrożeń. Możemy użyć różnych operacji, takich jak „From charcode”, „Obfuskacja i znaki działań” czy „Zamiana kolejności”, aby zmienić wygląd skryptu, nie wpływając na jego funkcjonalność.

13. SQLmap

Funkcja „SQLmap” pozwala na generowanie zapytań SQL na podstawie podanych danych wejściowych. Dzięki temu można automatycznie generować zapytania do baz danych, które można następnie wykorzystać w celach testowania czy analizy.

14. Deobfuskacja PHP

CyberChef może być używany do deobfuskacji skryptów PHP, które zostały zabezpieczone przed analizą. Funkcje, takie jak „Deobfuskacja PHP” czy „str_rot13”, pozwalają na przywrócenie skryptów do postaci czytelnej, co ułatwia analizę kodu.

15. CSV

CyberChef obsługuje przetwarzanie danych w formacie CSV, co pozwala na łatwą analizę, przetwarzanie i wizualizację danych tabelarycznych. Możemy użyć funkcji „CSV to JSON”, „JSON to CSV” czy „CSV Parser” do konwersji danych między różnymi formatami czy do wyodrębnienia wartości z plików CSV.

16. Średnia

Funkcja „Średnia” pozwala na obliczenie średniej wartości z podanego zestawu liczb. Jest to przydatne narzędzie do analizy danych statystycznych, prognozowania czy oceny wydajności.

17. Diff i JSON Beautify

Funkcja „Diff” pozwala na porównywanie dwóch zestawów danych i wskazuje różnice między nimi. Jest to przydatne, gdy chcemy szybko zobaczyć, co się zmieniło między dwiema wersjami danych. Funkcja „JSON Beautify” pozwala na sformatowanie danych w formacie JSON, co ułatwia ich czytanie i analizę.

18. OCR

Funkcja „OCR” (Optical Character Recognition) pozwala na rozpoznawanie tekstu z obrazów. Może być używana do analizy dokumentów, wyodrębniania informacji z obrazów czy do automatyzacji przetwarzania danych.

19. From Base (ćwiczenie z gwiazdką)

Funkcja „From Base” pozwala na dekodowanie danych zakodowanych w różnych systemach liczbowych, takich jak binarny, ósemkowy, szesnastkowy czy innych. Jest to przydatne narzędzie do analizy danych zakodowanych w nietypowych formatach.

20. Zadanie z Rozmowy Kontrolowanej

Funkcja „Zadanie z Rozmowy Kontrolowanej” pozwala na generowanie odpowiedzi na pytania oparte na podanym scenariuszu rozmowy. Jest to przydatne narzędzie do tworzenia sztucznej inteligencji opartej na języku naturalnym czy do automatyzacji obsługi klienta.

21. Wypakowanie plików i wyciąganie adresów URL

CyberChef może być używany do wypakowywania danych z plików archiwum (np. ZIP, GZIP, TAR) oraz do wyciągania adresów URL z plików tekstowych czy binarnych. Funkcje „Extract Files” oraz „Extract URLs” pozwalają na szybkie wyodrębnienie danych z różnych źródeł.

22. Markdown

Funkcja „Markdown” pozwala na konwersję tekstu formatowanego za pomocą składni Markdown na format HTML. Jest to przydatne narzędzie do tworzenia stron internetowych, dokumentacji czy publikacji na blogach.

23. DNS

CyberChef oferuje funkcje związane z protokołem DNS, takie jak „DNS over HTTPS” czy „Reverse DNS Lookup”. Pozwalają one na łatwe uzyskanie informacji o adresach IP, domenach i serwerach DNS.

24. Kody QR i hasła WIFI

Funkcje „QR Code” i „WIFI Password” pozwalają na generowanie kodów QR oraz haseł WIFI na podstawie podanych danych. Jest to przydatne narzędzie do szybkiego tworzenia kodów QR do udostępniania informacji czy do generowania haseł do sieci bezprzewodowych.

Czytaj więcej:  Jak dopasować rozmiar znaków do kolumny arkusza w Excelu?

25. Kody 2FA

CyberChef może być wykorzystywany do generowania kodów jednorazowych używanych w systemach uwierzytelniania dwuetapowego (2FA). Funkcja „TOTP” pozwala na generowanie kodów na podstawie podanego klucza i czasu, co może być przydatne podczas testowania czy analizy systemów 2FA.

26. i 27. HTTP request, zewnętrzne API, CORS

CyberChef pozwala na wysyłanie żądań HTTP do zewnętrznych serwerów i API, co umożliwia integrację z innymi usługami. Funkcja „HTTP request” umożliwia wysyłanie żądań GET, POST, PUT, DELETE oraz innych metod HTTP. Ponadto CyberChef pozwala na omijanie problemów związanych z CORS (Cross-Origin Resource Sharing), co ułatwia korzystanie z zewnętrznych usług i API.

28. PGP i GPG

CyberChef obsługuje szyfrowanie i deszyfrowanie danych za pomocą protokołów PGP i GPG. Funkcje „PGP Encrypt”, „PGP Decrypt”, „GPG Sign” i „GPG Verify” pozwalają na łatwe szyfrowanie, deszyfrowanie, podpisywanie i weryfikację danych za pomocą kluczy PGP i GPG.

29. JPath expression i średnie ceny nieruchomości

Funkcja „JPath expression” pozwala na przeszukiwanie i filtrowanie danych w formacie JSON za pomocą wyrażeń JPath. Jest to przydatne narzędzie do analizy danych, takich jak ceny nieruchomości, w formacie JSON.

30. Linkfinder

Funkcja „Linkfinder” pozwala na wyszukiwanie linków i adresów URL w danych wejściowych. Jest to przydatne narzędzie do analizy zawartości stron internetowych czy dokumentów.

31. Strefy czasowe

CyberChef obsługuje konwersję dat i czasów między różnymi strefami czasowymi. Funkcja „Convert Date Time” pozwala na łatwą konwersję daty i czasu do innej strefy czasowej, co może być przydatne podczas analizy danych z różnych źródeł.

32. Dane EXIF

Funkcja „Extract EXIF” pozwala na wyodrębnienie danych EXIF z obrazów. Dane EXIF zawierają informacje o ustawieniach aparatu, dacie i czasie wykonania zdjęcia oraz innych danych. Wyodrębnienie danych EXIF może być przydatne podczas analizy obrazów czy śledzenia pochodzenia zdjęć.

33. Defang URL

Funkcja „Defang URL” pozwala na zamianę potencjalnie szkodliwych adresów URL na bezpieczne wersje, które nie będą aktywowane przez przypadkowe kliknięcia. Jest to przydatne narzędzie do ochrony przed złośliwymi linkami czy analizy podejrzanych adresów URL.

34. Steganografia

CyberChef umożliwia wykrywanie i analizę technik steganografii, które polegają na ukrywaniu danych w innych plikach, takich jak obrazy czy dźwięki. Funkcje „Extract LSB”, „Insert LSB” oraz „Steganography” pozwalają na wyodrębnienie ukrytych danych czy analizę plików pod kątem steganografii.

35. YARA i złośliwe oprogramowanie

CyberChef może być używany do analizy złośliwego oprogramowania i wykrywania zagrożeń za pomocą reguł YARA. Funkcja „YARA Rules” pozwala na zastosowanie reguł YARA do danych wejściowych, co może pomóc w identyfikacji złośliwego oprogramowania czy podejrzanych plików.

36. Analyse hash

Funkcja „Analyse hash” pozwala na analizę funkcji skrótu, takich jak MD5, SHA-1, SHA-256, czy innych. Jest to przydatne narzędzie do analizy wyników funkcji skrótu, identyfikacji kolizji czy sprawdzania integralności danych.

37. Chepy

CyberChef zawiera funkcje związane z biblioteką Chepy, która pozwala na przetwarzanie danych za pomocą łańcuchów operacji. Funkcje „Chepy” i „Chepy Recipe” pozwalają na wykorzystanie operacji Chepy w przepisach CyberChef, co rozszerza możliwości przetwarzania danych.

Oprócz wspomnianych funkcji, CyberChef oferuje wiele innych narzędzi i operacji, które mogą być używane do analizy danych, przetwarzania informacji czy rozwiązywania różnorodnych problemów. Warto eksplorować różne funkcje i przepisy, aby odkryć pełen potencjał CyberChef jako uniwersalnego narzędzia do przetwarzania danych.

Wiśniewski Jakub
Wiśniewski Jakub

Interesuję się informatyką od 2005, a pracuję w IT od 2010. Lubię rozwiązywać problemy, a w wolnym czasie biegać po bezdrożach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *